Att tänka på vid badrumsrenovering

Det finns många härliga trender att hitta och snygga våtrumstapeter, kakel och klinkers att botanisera i men när man ska renovera sitt badrum så gäller det att vara extra noga och är man osäker kan det vara en bra idé att anlita en hantverkare. 

Det är mycket att tänka på när man ska renovera sitt badrum och det gäller att följa Boverkets byggregler som kortfattat innebär att du ska underhålla och utforma badrummet så att det tål fukt och vatten. Det ska vara vattentätt skikt på väggar och golv där de utsätts för väta och det ska gå snabbt att ventilera ut fuktig luft. Gamla golvbrunnar, våtrumsmattor och de detaljer som inte passar ihop med resten och har åldrats ska bytas ut. Alla produkter som används när man bygger sitt badrum har sin funktion och det är viktigt att alla produkter är utprovade med varandra.

Om du bestämmer dig för att renovera ditt badrum själv så kom ihåg att dokumentera alla moment så du har det om det skulle uppstå en försäkringsskada. Detta kan du göra även om du anlitar en hantverkare för jobbet. Det är viktigt att du tar bilder under tiden så du kan visa upp hur det ser ut bakom ytskiktet om något händer eller vid eventuell försäljning. Se till att ha alla garantier, monterings- och skötselanvisningar och att du har ett våtrumsintyg och gör en slutbesiktning av det utförda arbetet med entreprenören eller om du har en kvalitetsansvarig.

Väljer du att anlita ett företag som ska renovera ditt badrum så var noga med att ta in offerter från flera så du kan jämföra dessa mellan varandra. Det ska i offerten stå vilka olika arbetsmoment som ska utföras och vilket pris som renoveringen kommer att gå på. Ta aldrig några muntliga överenskommelser utan se till att få allt skrivet i offerten. Om du inte förstår vad som står i offerten såå fråga så du får veta vad det är frågan om. Skulle det fattas något i offerten så be alltid om en ny uppdaterad offert där allt ska finnas med.