Att tänka på vid fasadbyte

FasadarbeteAtt putsa om huset får det genast att se mycket finare ut igen. Konsten att putsa har funnits i Sverige ända sedan kristendomen gjorde sitt inträde och munkar började putsade sina stenkyrkor. Hur mycket arbetet går på varierar, men om du utför det själv ligger kostnaden på ungefär 1 000 kr/kvadratmeter, inklusive byggställning med mera. Här kommer några saker att tänka på.

Fasadens nuvarande skick

Vad fasaden består av i nuläget avgör vad du ska använda dig av för material och metoder. Om den är i riktigt dåligt skick kan det bero på att den har behandlats fel tidigare. För att få hjälp med en analys av fasaden kan du vända dig till en putsleverantör eller en firma som är specialiserad på fasader.

Håll dig till originalet

Slutresultatet avgörs till stor del av hur puts och underlag fungerar ihop. Därför är det viktigt att du renoverar med samma material som det var från början. Det är något som gäller även när du ska måla om. Eftersom det inte finns någon typ av puts som går att använda till alla underlag måste putsen anpassas efter det. Färg, underlag, puts och armeringsnät spelar alla en lika viktig roll. Skikten ska i allmänhet vara svagare utåt och därför behövs det flera olika kompositioner.

Säkerhet

Det är viktigt att du tänker på säkerheten. Byggarbetsplatser hör till de mest olycksdrabbade och en dålig byggnadsställning ökar risken för att olyckor ska inträffa. Det händer även att det sker dödsfall vid fall från ställningar.

De olika skikten

GrundningGrundningen består av antingen kalk och cement eller enbart av cement. Grundningen är viktig för vidhäftningen samt för sugningen mot fasadens underlag.GrovputsGrovputsen består av kalk och cement eller hydraulisk kalk. Den är till för att ge en tillräcklig tjocklek på putsen samt för att få en jämnare yta.Ytputs eller färgYtputsen brukar bestå av ädelputs som har sammansatts för att ge rätt struktur och färg.Mer utförliga tips finns på Vi i Villa.