Lägga golvvärme

11303281-floor-heating-systemDet finns få saker som kan vara så bekvämt som att sätta ned en bar fot på ett golv uppvärmt med golvvärme, men det har faktiskt även andra fördelar än ren komfort.Golvvärme kan vara vattenburen, luftburen eller bestå av elslingor. Vilket man bör välja kommer bestå dels på vad som är mest passande för golvmaterialet man har, vilket rum det ska läggas i och vilket existerande värmesystem man har i huset.Det är många som redan har vattenburet värmesystem i form av radiatorer och då passar det bäst att även använda sig av vattenburen golvvärme, men det kommer oftast att kräva en separat shunt för att kunna reglera värmen till golvvärmen för sig själv. Vattenburen golvvärme är i regel det vanligaste alternativet när det gäller nybygge.Har man funderat på att installera golvvärme i källaren finns det en hel del man bör tänka på, detta beror mycket på att man löper ökade risker för fuktskador när man installerar golvvärme i källaren. Det bästa är att i förhand läsa på sig om ämnet så man kan lättare göra ett mer informerat val.En storfördel med golvvärme är att det är ett lågenergisystem, golvytan kommer inte att behöva vara lika varmt som ett radiator blir för att kunna värma rummet till samma temperatur. Det kan därför vara billigare i längden att använda golvvärme, men bara så länge man inte får värmeförluster på grund av dåligt isolering.Installerar man golvvärme i bottenbjälklagret kommer man att få högre värmeförlust ner till marken än med vanliga radiatorer, men detta kan som sagt minimeras genom att isolera väl under slingorna vid installation. En tumregel är att man ska ha minst 300 millimeter isolering under slingorna.Boverket har en pdf vid namn Grundtips för golvvärme där man kan läsa mer om golvvärme rent allmänt.