Stora kostnader

Om du precis köpt nytt hus och ämnar att göra en del renoveringar så måste du vara väl inbegripen på kostnadsläget samt vilka alternativ som finns för att komma undan med ett så lågt pris möjligt.Samtidigt som du vill renovera billigt och prisvärt måste ju arbetet bli bra. En solid renovering, med kakling av badrum, nytt kök, nyinstallerad uppvärmning samt extra isolering kan komma att kosta en slant. Investeringen du gör när det gäller det mesta inom renovering för ditt nya hus kan öka priset på din fastighet avsevärt om det skulle vara så att du säljer huset i framtiden. Se därför till att noga väga mellan alternativen att å ena sidan göra allting själv eller å andra sidan köpa in material och anställa professionell hjälp. Kom alltid ihåg att kostnaderna för arbetsinsatsen reduceras tack vare ROT-avdraget

Badrum och kök

En enkel överslagsräkning när det gäller kostnader för att renovera badrummet är att det kostar någonstans mellan 12 000 – 30 000 kronor per kvadratmeter. Då är material och arbete inräknat. I snitt kan man räkna med att ett normalt badrum är 6 kvadratmeter och priset hamnar då kring någonstans mellan 72 000 upp till hela 180 000 kronor.När det gäller ett kök är det svår att uppskatta kostnaden beroende vad som utgör ett ”normalstort kök”. Sedan så skiljer sig priset med avseende på vilken inredning man vill göra samt vilka vitvaror som skall köpas in. En grov skiss hamnar någonstans på 40 000 kronor i materialkostnad för köket och för själva arbetet kan man räkna på drygt 30 000 kr i arbete.För både badrum och kök kan du tillämpa ROT-avdraget och få arbetskostnaden reducerad med hela 50%.

Uppvärmning

När det gäller uppvärmningsmetoder för ditt hus så finns det många alternativ att jämföra. Kostnaden för husuppvärmning beror direkt på vilken metod du väljer och hur stort du uppskattar ditt behov. I huvudsak brukar man som husägare välja mellan energiformer för uppvärmning såsom, el, fjärrvärme, ved/pellets, värmepump, olja och gas. Den lägsta initiala investeringskostnaden har el medan ved/pellets kostar betydligt mer att installera. Hur den långsiktiga kalkylen ser ut måste man räkna djupare på och väga in relevanta aspekter som har en prispåverkan.

Tilläggsisolering

En tilläggsisolering av ditt hus är aldrig fel i eftersom det höjer såväl standard som värde på ditt hus. Dessutom är det ett av miljövänliga och av energiförbrukningsskäl man isolerar en extra gång. Det blir både varmare inomhus och du kommer garanterat spara pengar på värme och energi. Det är knepigt att utföra en bra isolering själv men genom att anlita en duktig isoleringsfirma kan du ändå komma undan billigt genom ROT-avdraget. Beroende på material och firma som anlitas kan arbetet kosta mellan 80 – 120 kronor per kvadratmeter. En rimlig uppskattning av arbetskostnaden specifikt kan sättas till 30 kr per kvadratmeter, med andra ord 15 kr per kvadratmeter inklusive ROT-avdraget.

Byte av gamla fönster

Att byta fönster är inte en så dum idé med tanke på att det faktiskt ökar värdet på din villa eller ditt radhus. Beroende vad du vill renovera och byta ut i fönsterväg kan det kosta allt mellan några hundringar upp till flera tusen kronor per fönster. Allt beror helt enkelt på hur funktionella och isolerade fönster du vill byta ut och/eller renovera. Du kan gott räkna med minst 400 kr i timmen för en fönsterspecialist. Kostnaden kan du halvera tack vare ROT-avdraget.